• Danger Tag

    Etiketa e rrezikut

    Vështrim i përgjithshëm i etiketës së rrezikut Etiketa e rrezikut LED është e përshtatshme për shënimin e kushteve të rrezikshme me paralajmërime në vend.Etiketat e rrezikut janë etiketa PVC me vrima të butonave prej bronzi që tejkalojnë kërkesat e tensionit prej 50 lb...
  • Danger Lockout Tags

    Etiketat e bllokimit të rrezikut

    Etiketat e bllokimit të rrezikut Përmbledhje e përgjithshme etiketat e bllokimit të rrezikut LEDS LDT22 Etiketat e bllokimit të rrezikut janë të përshtatshme për të shënuar kushtet e rrezikshme me paralajmërime në vend.Etiketat e bllokimit të rrezikut LDT22 janë listim PVC me vrima të butonave prej bronzi t...