• 30mm Push Button Cover

  Mbulesa e butonit me shtypje 30 mm

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës së butonit të shtypjes 30 mm Mbulesa e butonit me shtypje 30 mm bllokon përkohësisht aksesin në AKTIVIZIM/FIKJE dhe kontrollin e ndalimit emergjent të prodhimit dhe pajisjeve operative të objektit.Siguria mbron objektin...
 • Emergency Stop Button Cover

  Mbulesa e butonit të ndalimit të urgjencës

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës së butonit të ndalimit të urgjencës Mburojat e mbulesës së butonit të ndalimit të urgjencës bllokojnë përkohësisht aksesin në pajisjen e prodhimit dhe funksionimit të objektit ON/FIKUR dhe kontrollin e ndalimit emergjent.Siguria pr...
 • 22mm Push Button Cover

  Mbulesa e butonit me shtypje 22 mm

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës së butonit të shtypjes 22 mm Mbulesa e butonit me shtytje 22 mm bllokon përkohësisht aksesin në AKTIVIZIM/FIKJE dhe kontrollin e ndalimit emergjent të prodhimit dhe pajisjeve operative të objektit.Siguria mbron objektin...
 • Emergency Push Button Protective Cover

  Mbulesa mbrojtëse e butonave të urgjencës

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës mbrojtëse të butonit të shtypjes së urgjencës Mbulesa mbrojtëse e butonit me shtypje emergjente bllokon përkohësisht aksesin në pajisjet e prodhimit dhe funksionimit të objektit ON/FIKUR dhe ndalimin e urgjencës ...
 • Push Button Switch Cover

  Mbulesa e çelësit të butonit të shtypur

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës së çelësit të butonit të shtypur Mburojat e mbulesës së çelësit të butonit të shtypur bllokojnë përkohësisht aksesin në pajisjet e prodhimit dhe funksionimit të objektit ON/FIKUR dhe kontrollin e ndalimit emergjent.Siguria mbron...
 • Push Button Protective Cover

  Mbulesa mbrojtëse e butonit

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës mbrojtëse të butonit të shtypur Mbulesa mbrojtëse e butonit të shtypur bllokon përkohësisht aksesin në pajisjet e prodhimit dhe funksionimit të objektit ON/FIKUR dhe kontrollin e ndalimit emergjent.Siguria p...
 • Push Button Cover

  Mbulesa e butonit të shtypur

  Pasqyrë e përgjithshme e mbulesës së butonit të shtypur Kapaku i butonit të shtypur bllokon përkohësisht aksesin në AKTIVIZIM/FIKJE dhe kontrollin e ndalimit emergjent të prodhimit dhe pajisjeve operative të objektit.Siguria mbron prodhimin e objektit...

Funksioni i mbylljes së butonit të shtypur

 • Çelësat dhe kontrollet e ndalimit të emergjencës të përdorura për ndalimin e përkohshëm të prodhimit dhe pajisjet e funksionimit të objektit;
 • Lehtë dhe e shpejtë për tu kyçur në pikën e nevojës;
 • Një instalim me profil të ulët, bazë jo e papritur e mbylljes;
 • Ofron një tregues të qartë, vizual që butoni i kontrollit të pajisjes është i kyçur dhe një pamje përmes një mbulese transparente të gjendjes së ndezjes-fikjes së butonit;
 • Baza e standardizuar lejon punonjësit e autorizuar të instalojnë një kapak të vetëm në një numër butonash kontrolli të pajisjes.