• Gas Cylinder Lockout Device

    Pajisja e mbylljes së cilindrit të gazit

    Përmbledhje e pajisjes për mbylljen e cilindrit të gazit Në vend që të përputhet pajisja juaj e kyçjes me diametra të ndryshëm dhe fijet e kokës së cilindrit, pajisja e mbylljes së cilindrit të gazit LED është e rregullueshme dhe mund të instalohet...
  • Cylinder Tank Lockout

    Mbyllja e rezervuarit të cilindrit

    Përmbledhje e mbylljes së rezervuarit të cilindrit Njësitë e forta inxhinierike plastike ABS përdoren për të kyçur rezervuarët e cilindrave, duke përfshirë pirunët dhe rezervuarët e propanit në rezervuarë të veçantë propan.Bllokimi i rezervuarit të cilindrit mund të...