• Portable Group Lock Box

    Kutia portative e kyçjes së grupit

    Përmbledhje e përgjithshme e kutisë së kyçjes së grupit portativ Kutia e kyçjes së grupit portativ kërkon vetëm një dry të caktuar sigurie për të siguruar çdo pikë kyçjeje në pajisje;Çelësi kapet nga këto pika kyçjeje duke vendosur...
  • Group LOTO box

    Grupi LOTO kuti

    Kutia e grupit LOTO Vështrim i përgjithshëm kutia e grupit LOTO është bërë prej çeliku të rëndë dhe shtresë pluhuri, e cila ka rezistencë të fortë ndaj ndryshkut.Kutia portative e bllokimit të grupit metalik përfshin një buton mbylljeje dhe një vend për ...

Përdorimi i kutisë LOTO

Kutitë e bllokimit në grup përdoren për të ruajtur çelësat, drynat dhe etiketat për shumë punëtorë dhe për pajisje mbyllëse të vetme ose të shumëfishta.Çelësi i pajisjes mbyllëse ose çelësi kryesor i pajisjes së shkëputur vendoset në një kuti kyçëse metalike.Secili punëtor vendosi drynin e tij të sigurisë në kuti.Kur secili punëtor të ketë përfunduar detyrën e tij, ai do të heqë bllokimin e tij personal.Kur të hiqen të gjitha bravat, drejtuesi ose mbikëqyrësi i autorizuar i ekuipazhit do të verifikojë që të gjithë punëtorët janë jashtë rrezikut përpara se të rindizni energjinë ose pajisjet.